фото видео

Cервис IO.UA :: Очерки пользователей сервиса

 

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ -ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ Різновиди медоглядів Вимоги до організації медоглядів роботодавцем і спеціалізованим закладом Порядок проведення медоглядів Трудові гарантії працівникам під час проходження медогляду Оподаткування витрат на медогляди
Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року (ст. 169 КЗпП і ст. 17 Закону про охорону праці).Порядок проведення медичних оглядів затверджений на ...
ohranatruda  30 авг 2012  {16862 просмотра}  / 1 фото /

Оподаткування витрат на забезпечення працівників 3І3 Податок на прибуток Податок з доходів фізичних осіб
Податок на прибуток   Витрати на забезпечення найнятих робітників спецодягом, спецвзуттям, обмундируванням, необхідними для виконання професійних обов'язків з переліку, встановленого КМУ, включаються у валові витрати згідно з пп. 5.4-2 ст. 5 Закону про податок на прибуток. У п. 5 Переліку № 994, передбачені витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям і 313 відповідно до встановлених норм. Тому вартість усіх 313. виданих працівникам понад встановлені норми, до валових витра ...
ohranatruda  30 авг 2012  {2354 просмотра}  / 1 фото /

СПЕЦОДЯГ ТА ІНШІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (3І3) Поняття ЗІЗ Порядок видані й обліку ЗіЗ
Згідно зі ст. 163 КЗпП на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах,працівникам видаються безплатно за всгановле ними нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (далі — ЗІЗ). Крім того, ст. 8 Закону про охорону праці передбачено також, що спецодягом, незалежно від положень трудового договору, мають бути забезпечені і працівники, які залучаються до р ...
ohranatruda  30 авг 2012  {12434 просмотра}  / 1 фото /

Admin Fotosi Sayt admini
Besqala  30 авг 2012  {166}  / 1 фото /

Последняя в списке Шиндлера
ЛЛЛеонид ВЕЛЕХОВеонид ВЕЛЕХОВеонид ВЕЛЕХОВ ПЛеЛоследняя Удивительная жизнь Эмилии Шиндлер, рассказанная ею самойВеликий фильм Спилберга «Список Шиндлера» вы наверняка смотрели – об Оскаре Шиндлере, немецком фабриканте, спасшем во время войны на своей фабрике в Судетах 1200 евреев от неминуемой отправки в Освенцим. Благодаря фильму, где главного гер ...
lirmann  30 авг 2012  {1734}  / 3 фото /

НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ
На підприємствах мають розроблятися і затверджуватися положення про навчання з питань охорони праці на основі Типового положення № 15, Водночас слід враховувати як специфіку виробництва, так і вимоги нормативно-правоеих актів з охорони праці. Крім того, підприємства мають скласти плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.Організовують навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників, у т. ч. під час профес ...
ohranatruda  30 авг 2012  {14325}  / 1 фото /

СТАЖУВАННЯ ТА ДУБЛЮВАННЯ
  Відповідно до п. 7.1 Типового положення № 15 новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.         Стажування — набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку сам ...
ohranatruda  30 авг 2012  {19229}  / 1 фото /

ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Під час прийняття на роботу і в її процесі працівники повинні проходити, за рахунок роботодавця, інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки в разі виникнення аварії.Працівники, у т. ч. посадові особи, які не пройшли навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праці, не допускаються до роботи (ст. 18. Закону про охорону праці). з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть без ...
ohranatruda  30 авг 2012  {26199}  / 1 фото /

ПОХОЖДЕНИЯ ЯХТЫ"ВИЗИТ" Переход с Белого на Азовское море
День 4-й, 22 сентября. Малые умы интересуются необычайным; великие - самым обычным. Элберт Хаббард Вторник. Проснулись в 8 утра. Тишина, безмолвие, туман, штиль. Рыбалка продолжается. Тишина давит на уши. Туман начал рассеиваться, и мы увидели метрах в 300-х от лодки стаю белых лебедей. Пока включал фотока ...
kapitanvizit  30 авг 2012  {415}  / 10 фото /

ПОХОЖДЕНИЯ ЯХТЫ"ВИЗИТ" Переход с Белого на Азовское море
День 1-й, 19 сентября. Красота севера венчает земной шар. С. Г. Писахов. Суббота 9.30. Вышли из порта Соловки. Волна около 50 см. Ветер СЗ. Ясно. Настроение бодрое. Скорость 9,5 км-ч. 14.30 вырубился GPS, на горизонте тучи, Соловков уже не видно.15.10 минут 30 уже идем под п ...
kapitanvizit  30 авг 2012  {529}  / 10 фото /

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Нагадаємо, що забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган (глава XI КЗпП). Тож фінансує охорону праці роботодавець (ст. 19 Закону про охорону праці).Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці мають становити не менше 0,5% суми реалізованої продукції. Крім того, фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих і регі ...
ohranatruda  30 авг 2012  {3446}  / 1 фото /

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Сприяти додержанню вимог нормативно-правових актів щодо прав працівників у галузі охорони праці на підприємстві може не тільки служба охорони праці, а і створена на підприємстві комісія з питань охорони праці (далі — Комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Комісія з питань охорони праці може створюватися на підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпек/ гігієни праці та виробничого середовища, за ріш ...
ohranatruda  30 авг 2012  {13064}  / 1 фото /

ДОЗВІЛ НА ПОЧАТОК РОБОТИ
Насамперед зазначимо, що розпочинати виконання окремих робіт або експлуатацію певних машин і механізмів можна лише за умови попереднього отримання спеціального дозволу.Такий дозвіл вимагається, якщо роботодавець збирається виконувати роботи або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (ст. 21 Закону про охорону праці). Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, початок проведення або експлуатація (застосування) ...
ohranatruda  30 авг 2012  {5021}  / 1 фото /

ДОКУМЕНТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, встановлює Порядок № 132. Такі нормативні акти мають відповідати законодавству України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.Порядок фінансування робіт щодо опрацювання та тиражування нормативних актів підприємства про охорону праці визначає власник.Для опрацювання нормативних актів про охорону праці власник підприємства повинен видати наказ, яким ...
ohranatruda  30 авг 2012  {13699}  / 1 фото /

ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Державна політика в галузі охорони праці визначається, відповідно до Конституції України, Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначає Закон про охорону праці. Він також регулює, за участю органів державної ...
ohranatruda  30 авг 2012  {3808}  / 1 фото /

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ, РУССКИЙ РАЗВЕДЧИК Алекса́ндр Миха́йлович Орло́в (в отделе кадров НКВД значился как Лев Лазаревич Никольский, в США — Игорь Константинович Берг, настоящее имя — Лев (Лейба) Лазаревич Фельдбин
АЛЕКСАНДР ОРЛОВ, РУССКИЙ РАЗВЕДЧИК Е.КИСЕЛЕВ: Речь сегодня пойдет о разведчике, о генерале – Александре Михайловиче Орлове. И, как всегда, в начале нашей программы, портрет героя. ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ЭПОХИ. АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ОРЛОВ Жизнь генерала-разведчика Александра Михайловича Орлова – как шпионский роман, перед которым блекнут «Семнадцать мгновений весны», «Щит и меч», истории Яна Флеминга и Джона ле Карре. Само время, в которое он жил, продиктовало зах ...
lirmann  30 авг 2012  {4344}  / 1 фото /

Пропонуємо співпрацю
Пропонуємо співпрацю приватним підприємцям та іншим зацікавленим особам.
visitka  30 авг 2012  {899}  / 1 фото /

Как почистить наши шляпки?
Кепки, шляпки, бейсболки, соломенные шляпы – без них летом под жаркими лучами никак не обойтись. Но скоро настанет время менять их на более теплые осенне-зимние. А эти убирать до следующего лета. Чтобы шляпки и панамы не теряли форму, хранить их надо в коробках. Это могут быть специальные деревянные, соломенные или картонные коробки для шляп. Идеальный вариант – каждый головной убор имеет свою коробку и хранится в сухом, хорошо вентилируемом месте. По окончании сезона, пр ...
shapuli  30 авг 2012  {19892}  / 4 фото /

Открытие инватакси
23 августа 2012 г. в Донецке состоялось торжественное открытие инватакси. "Фонд развития Украины" Рината Ахметова и Донецкий городской совет при поддержке Донецкой областной государственной администрации презентовали подарок: 3 переоборудованные автомобиля Ford. Машины оснащены GPS-навигаторами и связаны GPS-системой с диспетчерской. Служба инватакси является бесплатной для инвалидов-колясочников, что делает жизнь людей с ограниченными физическими возможностями максимально комфортной ...
invafemida  30 авг 2012  {1358}  / 1 фото /

На Котовском вокзале простой как валенок мужчина просил у прохожих разменять ему фальшивые 100 долларов Будьте внимательны!!!! В Котовске фальшивые доллары!
В дежурную часть ЛО на ст. Котовск УМВД Украины на Одесской железной дороге поступило заявление от 50-летней жительницы г. Котовск о том, что на перроне железнодорожного вокзала к ней обратился человек в возрасте 40-45 лет с предложением обменять купюру номиналом 100 долларов США на гривны. Причем данная купюра показалась женщине фальшивой. Как сообщила пресс-служба УВД на Одесской железной дороге, по указанным приметам правоохранители задержали 45-летнего жителя с. Гидерим Котовского р ...
Kotovsk  30 авг 2012  {834}  / 1 фото /

Корреспондент: Дом, который построил Трамп. 12 мыслей самого эксцентричного и знаменитого американского миллиардера
Свою фамилию Трамп сумел превратить в самодостаточный - и очень дорогой - бренд Корреспондент № 33 Дональд Трамп, самый эксцентричный и знаменитый американский миллиардер, засел за написание книг, чтобы на примере собственных ошибок и побед рассказать о том, как стать богатым и знаменитым. Журнал Корреспондент в № 33 от 24 августа 2012 года публикует 12 мыслей из одного из последних его самоучителей - Мысли по-крупному и не тормози! Сколько денег вы хотите иметь через пять лет? $ 100 ...
advpv  30 авг 2012  {761}  / 1 фото /

Знакомые всё лица... Звезды из "Остаться в живых" присоединились к "Гавайям 5-0"
Еще одно знакомое лицо из сериала "Остаться в живых" канала АВС в "Гавайях 5-0". Таня Рэймонд снялась в новом сезоне сериала на правах приглашенной звезды. Актриса примерила на себя роль Триши, замужней женщины, которая оказалась в любовном треугольнике между собственным мужем и волейбольным тренером, с которым она спит. В этой же серии появилась еще одна звездная гостья. Мередит Монро сыграла звезду волейбольной команды. ссылка на материал Актер сериала ...
open-it  30 авг 2012  {600}  / 2 фото /

Пять-0 вернулись на работу Производство 3-го сезона началось с благословения тех, кто создает действие на шоу на Гавайях
Стивен Марк | Honolulu Star-Advertiser Актерский состав и съемочная группа "Hawaii Five-0» получили Гавайское благословение на начало съемок третьего сезона сериала в понедельник, предлагая некоторые намеки того, что ожидает персонажей в криминальной драме CBS. Исполнительный продюсер Питер Ленков заявил, что новый сезон обещает "много вromance", отличительной чертой которого являются шутки между Стивом МакГарреттом (в исполнении Алекса О’Локлина) и Дэнни Уиль ...
open-it  30 авг 2012  {683}  / 3 фото /

Профессиональные виндстоперные перчатки, вело. лыжи, борд. Велосипед, лыжи, сноуборд, Профессиональные виндстоперные перчатки, на холодную погоду
Профессиональные виндстоперные перчатки, не продуваемый верх. На холодную погоду, закрытые пальцы, молния для лучшей посадки на руку. Сенсорные вставки, для работы с сенсорными экранами смартфонов, мобильных... Отлично подходят для велосипедистов, мотоциклистов, охотников, лыжников, сноубордистов и т.д. Материал - EV.A вспененный спандекс (неопрен) и предохранительный к скольжению силиконовый принт, в рабочих местах. Отлично сидят на руках, легкие и теплые. Размеры в наличии - S, ...
buff  30 авг 2012  {4740}  / 9 фото /

О себе
Элеонора Фартосюк, мастер с многолетним опытом работыОБРАЗОВАНИЕ:1. Школа стиля и визажа Матильды Иноземцевой, курс повышения квалификации (г.Днепропетровск) - 2011г.2. Мастер-класс Вадима Андреева "Свадебный макияж" (г.Киев) - 2011 г.3. Мастер-класс преподавателей школы Н.Найды «Мир Smokey eye» (г.Киев) – 2010г.4. Мастер-классы в рамках выставки Интершарм от Людмилы Таракановой, Валерии Куцан, Натальи Малюкевич (г.Киев) - октябрь 2010г.5. Мастер-класс Людмилы Таракановой &laq ...
eleonorashool  30 авг 2012  {824}  / 1 фото /

Як оплатити?
Щоб ваше замовлення пішло в друк, Ви повинні здійснити попередню передоплату в розмірі як мінімум 40 відсотків його вартості. Це можна зробити безпосередньо у нас на місці або перерахувати гроші на карту Приватбанка 5168 7554 0490 4860 (отримувач Блонський Володимир Миколайович). При зарахуванні грошей на карточку, узгодити цей факт за телефоном або написавши листа. Увага! Зазвичай банкомати беруть КОМІСІЮ! На карточку повинна поступити сума за замовлення без врахування ваших комісійних витрат ...
visitka  30 авг 2012  {754}  / 1 фото /

Здійснити замовлення
Здійснити замовлення можна трьома способами: 1. Прийти до нас: Торговий ряд навпроти супермаркету АРСЕН (місто Рівне) по вулиці Коновальця (кінцева зупинка тролейбусів 7, 8, 9). Дістатися можна такими маршрутними таксі: 30, 35, 39, 55, 67, тролейбусами: 7, 8, 9. Карта на головній сторінці. 2. Написати нам листа: ba2h@ukr.net 3. Зателефонувати нам: (096) 90-600-50, (066) 55-9999-1. Ми домовимось з Вами, яким чином Ви передасте нам готовий макет, або (у випадку його відсутності) про деталі ...
visitka  30 авг 2012  {689}  / 1 фото /

Замовити макет у нас
У випадку, якщо Ви не маєте змоги підготувати макет свого замовлення, дизайн ми можемо взяти на себе. Для цього Ви повинні надати нам всю необхідну інформацію - текст, який буде розміщуватись на вашій продукції, файли з зображеннями (логотип тощо), якщо такі є та визначитись з фоном. Найкращий варіант узгодження макету - у нас при зустрічі. Також все це можна зробити і по телефону або електронній пошті (див. контакти). Вартість розробки макету: Розмір макету Односторонній Двосторонній ...
visitka  30 авг 2012  {917}  / 1 фото /

База под макияж. Виды, особенности, различия.
мой новый сайт http://makeupstyle.com.ua/ База под макияж. В первую очередь следует знать о том, что база под макияж и основа это одно и тоже. На английском языке база называется makeup primer, поэтому так же базы называют праймерами. Насчитывается огромное количество баз, но главная задача подготовить кожу для макияжа и увеличить его стойкость, а так же устранить такие проблемы как: пятна после акне, крупные поры, рубцы и мелкие шрамы. Задачи базы для макияжа: - улучшить цвет ...
make-hair  30 авг 2012  {56606}  / 4 фото /

Ціни
visitka  30 авг 2012  {1330}  / 1 фото /Страницы: [0+] [10+] [20+] [30+] [40+] [50+] [60+] [70+] [80+] [90+] [100+] [110+] [120+] [130+] [140+] [150+] [160+] [170+] [180+] [190+] [200+] [210+] [220+] [230+] [240+] [250+] [260+] [270+] [280+] [290+] [300+] [310+] [320+] [330+] [340+] [350+] [360+] [370+] [380+] [390+] [400+] [410+] [420+] [430+] [440+] [450+] [460+] [470+] [480+] [490+] [500+] [510+] [520+] [530+] [540+] [550+] [560+] [570+] [580+] [590+] [600+] [610+] [620+] [630+] [640+] [650+] [660+] [670+] [680+] [690+] [700+] [710+] [720+] [730+] [740+] [750+] [760+] [770+] [780+] [790+] [800+] [810+] [820+] [830+] [840+] [850+] [860+] [870+] [880+] [890+] [900+] [910+] [920+] [930+] [940+] [950+] [960+] [970+] [980+] [990+] [1000+] [1010+] [1020+] [1030+] [1040+] [1050+] [1060+] [1070+] [1080+] [1090+] [1100+] [1110+] [1120+] [1130+] [1140+] [1150+] [1160+] [1170+] [1180+] [1190+] [1200+] [1210+] [1220+] [1230+] [1240+] [1250+] [1260+] [1270+] [1280+] [1290+] [1300+] [1310+] [1320+] [1330+] [1340+] [1350+] [1360+] [1370+] [1380+] [1390+] [1400+] [1410+] [1420+] [1430+] [1440+] [1450+] [1460+] [1470+] [1480+] [1490+] [1500+] [1510+] [1520+] [1530+] [1540+] [1550+] [1560+] [1570+] [1580+] [1590+] [1600+] [1610+] [1620+] [1630+] [1640+] [1650+] [1660+] [1670+] [1680+] [1690+] [1700+] [1710+] [1720+] [1730+] [1740+] [1750+] [1760+] [1770+] [1780+] [1790+] [1800+] [1810+] [1820+] [1830+] [1840+] [1850+] [1860+] [1870+] [1880+] [1890+] [1900+] [1910+] [1920+] [1930+] [1940+] [1950+] [1960+] [1970+] [1980+] [1990+] [2000+] [2010+] [2020+] [2030+] [2040+] [2050+] [2060+] [2070+] [2080+] [2090+] [2100+] [2110+] [2120+] [2130+] [2140+] [2150+] [2160+] [2170+] [2180+] [2190+] [2200+] [2210+] [2220+] [2230+] [2240+] [2250+] [2260+] [2270+] [2280+] [2290+] [2300+] [2310+] [2320+] [2330+] [2340+] [2350+] [2360+] [2370+] [2380+] [2390+] [2400+] [2410+] [2420+] [2430+] [2440+] [2450+] [2460+] [2470+] [2480+] [2490+] [2500+] [2510+] [2520+] [2530+] [2540+] [2550+] [2560+] [2570+] [2580+] [2590+] [2600+] [2610+] [2620+] [2630+] [2640+] [2650+] [2660+] [2670+] [2680+] [2690+] [2700+] [2710+] [2720+] [2730+] [2740+] [2750+] [2760+] [2770+] [2780+] [2790+] [2800+] [2810+] [2820+] [2830+] [2840+] [2850+] [2860+] [2870+] [2880+] [2890+] [2900+] [2910+] [2920+] [2930+] [2940+] [2950+] [2960+] [2970+] [2980+] [2990+] [3000+] [3010+] [3020+] [3030+] [3040+] [3050+] [3060+] [3070+] [3080+] [3090+] [3100+] [3110+] [3120+] [3130+] [3140+] [3150+] [3160+] [3170+] [3180+] [3190+] [3200+] [3210+] [3220+] [3230+] [3240+] [3250+] [3260+] [3270+] [3280+] [3290+] [3300+] [3310+] [3320+] [3330+] [3340+] [3350+] [3360+] [3370+] [3380+] [3390+] [3400+] [3410+] [3420+] [3430+] [3440+] [3450+] [3460+] [3470+] [3480+] [3490+] [3500+] [3510+] [3520+] [3530+] [3540+] [3550+] [3560+] [3570+] [3580+] [3590+] [3600+] [3610+] 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 [3630+] [3640+] [3650+] [3660+] [3670+] [3680+] [3690+] [3700+] [3710+] [3720+] [3730+] [3740+] [3750+] [3760+] [3770+] [3780+] [3790+] [3800+] [3810+] [3820+] [3830+] [3840+] [3850+] [3860+] [3870+] [3880+] [3890+] [3900+] [3910+] [3920+] [3930+] [3940+] [3950+] [3960+] [3970+] [3980+] [3990+] [4000+] [4010+] [4020+] [4030+] [4040+] [4050+] [4060+] [4070+] [4080+] [4090+] [4100+] [4110+] [4120+] [4130+] [4140+] [4150+] [4160+] [4170+] [4180+] [4190+] [4200+] [4210+] [4220+] [4230+] [4240+] [4250+] [4260+] [4270+] [4280+] [4290+] [4300+] [4310+] [4320+] [4330+] [4340+] [4350+] [4360+] [4370+] [4380+] [4390+] [4400+] [4410+] [4420+] [4430+] [4440+] [4450+] [4460+] [4470+] [4480+] [4490+] [4500+] [4510+] [4520+] [4530+] [4540+] [4550+] [4560+] [4570+] [4580+] [4590+] [4600+] [4610+] [4620+] [4630+] [4640+] [4650+] [4660+] [4670+] [4680+] [4690+] [4700+] [4710+] [4720+] [4730+] [4740+] [4750+] [4760+] [4770+] [4780+] [4790+] [4800+] [4810+] [4820+] [4830+] [4840+] [4850+] [4860+] [4870+] [4880+] [4890+] [4900+] [4910+] [4920+] [4930+] [4940+] [4950+] [4960+] [4970+]


Cодержимое этого сайта добавлено его посетителями.
Администрация не несет ответственности за действия посетителей.
При обнаружении незаконно размещенного материала свяжитесь с нами.

Про сайт io.ua   Новости io   Отзывы   Реклама   Contacts